Chương trình Nhà lãnh đạo trẻ Australia - ASEAN 2018 nhận hồ sơ

Chương trình Nhà lãnh đạo trẻ Australia - ASEAN 2018 nhận hồ sơ

Bạn là lãnh đạo doanh nghiệp xã hội và bạn muốn tăng cường kỹ năng lãnh đạo cũng như kết nối với các nhà lãnh đạo trong khu vực? Hãy nộp hồ sơ tham dự Chương trình Nhà Lãnh đạo trẻ Australia ASEAN (A2ELP) diễn ra tại Australia năm 2018!

A2ELP là chương trình đào tạo về kỹ năm lãnh đạo kéo dài 3 tháng dành cho 15 lãnh đạo doanh nghiệp xã hội từ các nước ASEAN và Australia nhằm tăng cường kế nối giữa các nhà lãnh đạo trẻ của Australia và khu vực. Chương trình cung cấp cho học viên kiến thức về về mở rộng doanh nghiệp xã hội, thu hút sự tham gia của các bên đối tác liên quan, nâng cao hiểu biết về văn hóa và hệ phương pháp liên quan tới khởi nghiệp. A2ELP bao gồm các hoạt động đào tạo trước khi chương trình chính thứ diễn ra, 10 ngày đào tạo cấp tốc tại Melbourne và Sydney trong đó các cuộc hội thảo, đi thực địa, các hoạt động văn hóa, các sự kiện kết nối và cả các hoạt động hỗ trợ việc áp dụng các kiến thức đã học. Bắt đầu diễn ra từ tháng 3/2018, dự kiến chương trình sẽ diễn ra đồng thời với Hội nghị Thượng đỉnh Đặc biệt ASEAN – Australia. Vì vậy học viên sẽ được mời tham dự một số hoạt động và các sự kiện có liên quan tới Hội nghị Thượng đỉnh.

A2ELP là sáng kiến của Chính phủ Australia và là chương trình quan trọng hàng đầu của Ủy ban Australia – ASEAN (AAC). Chương trình dành cho các cá nhân tuổi từ 25-35 và là người sáng lập hoặc đồng sáng lập của các doanh nghiệp xã hội có ảnh hưởng tích cực về xã hội, môi trường và kinh tế.

Chương trình sẽ nhận hồ sơ đến hết ngày 13/10/2017. Để tìm hiểu thêm về Chương trình và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, xin xem: asialink.unimelb.edu.au/a2elp

 

 

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất