Hàn Quốc: Dân văn phòng đua nhau học tiếng Việt

Hàn Quốc: Dân văn phòng đua nhau học tiếng Việt

Nhiều lao động cổ cồn trắng ở Hàn Quốc học tiếng Việt để tìm kiếm cơ hội việc làm và kinh doanh ở nền kinh tế đang phát triển nhanh.