Tham quan Little Saigon ở Cabramatta

Tham quan Little Saigon ở Cabramatta

Nếu như ở Mỹ có Little Saigon tại quận Cam, California, thì ở Úc châu cũng có một nơi tập trung người Việt đông không kém là Cabramatta, còn được mệnh danh là Vietnamatta.