Đỗ Tấn Khang: Tôi có đủ tự tin để phấn đấu cho những hoài bão trước đây là xa vời

Đỗ Tấn Khang: Tôi có đủ tự tin để phấn đấu cho những hoài bão trước đây là xa vời

Anh Đỗ Tấn Khang giành dược Học bổng Chính phủ Australia năm 2010, khi đang làm nghiên cứu viên tại Đại học Cần Thơ.