Cô gái gốc Việt với công ty doanh thu 15 triệu đô mỗi năm tại Úc
Cô gái gốc Việt với công ty doanh thu 15 triệu đô mỗi năm tại Úc

"Nó như thể là một sở thích trở nên sôi nổi hơn vậy."