Cặp vợ chồng nắm tay nhau qua đời sau 69 năm chung sống

Cặp vợ chồng nắm tay nhau qua đời sau 69 năm chung sống

Một cặp vợ chồng người Mỹ, ở bên nhau 69 năm, đã qua đời cách nhau có vài phút, tay nắm tay, trong bệnh viện.