Thức ăn cay có thể giúp sống lâu hơn
Thức ăn cay có thể giúp sống lâu hơn

Theo một nghiên cứu mới của Mỹ, ăn đồ ăn cay có thể sống lâu hơn.