» 
Hướng dẫn khai thuế cho du học sinh tại Úc 1: Đăng kí mã số thuế (Tax File Number)

Hướng dẫn khai thuế cho du học sinh tại Úc 1: Đăng kí mã số thuế (Tax File Number)

Một lợi thế của sinh viên Việt Nam du học tại Úc là được đi làm việc bán thời gian khi đang đi học. Tuy nhiên, điều đó cũng đi kèm với nhiều nghĩa vụ pháp lý, như hạn chế số giờ làm 40 tiếng/ 2 tuần và yêu cầu khai thuế