» 
Trường Harvard: 'Dập tơi bời' học viên để dạy cách quản lý thời gian, khái niệm 'hoàn hảo' bị vứt xó dù xung quanh bạn đều là siêu nhân

Trường Harvard: "Dập tơi bời" học viên để dạy cách quản lý thời gian, khái niệm "hoàn hảo" bị vứt xó dù xung quanh bạn đều là siêu nhân

Cùng đọc qua những “trải nghiệm” từ cựu sinh viên tại đây để hiểu hơn về cách mà Harvard đã làm nên danh tiếng của mình.