» 
Lúc đang nợ nần có nên đi chơi?

Lúc đang nợ nần có nên đi chơi?

Nhiều người chọn ưu tiên du lịch mặc dù họ đang nợ nần. Lý do đơn giản bởi "thế giới thì rộng lớn mà cuộc sống lại quá ngắn ngủi" và "cuộc sống là không chờ đợi".