» 
Thị thực điện tử không thể thay thế chính sách miễn visa, tại sao?

Thị thực điện tử không thể thay thế chính sách miễn visa, tại sao?

Trên thế giới chính sách miễn visa và visa điện tử được thực hiện song song, trong đó nhiều nước chọn miễn thị thực là "vũ khí" cạnh tranh