» 
Netflix đối đầu Liên hoan phim Cannes

Netflix đối đầu Liên hoan phim Cannes

Netflix được cho là đang đe dọa tẩy chay Liên hoan điện ảnh uy tín nhất thế giới.