» 
Hình ảnh kinh khủng cho thấy “sự tàn khốc” của Tour de France

Hình ảnh kinh khủng cho thấy “sự tàn khốc” của Tour de France

Cua rơ người Ba Lan Pawel Poljanski mới đây đã vừa cho thấy hậu quả của việc cạnh tranh đầy khốc liệt tại một trong những sự kiện khó khăn nhất trong thể thao.