» 
Facebook sắp có tính năng chọc, ôm ấp, nháy mắt nhau ngay trên avatar

Facebook sắp có tính năng chọc, ôm ấp, nháy mắt nhau ngay trên avatar

Chuẩn bị tinh thần để kết bạn và làm quen trên Facebook với một hình thức hoàn toàn mới lạ thôi nào.