3 VĐV quần vợt Úc bị kết tội bán độ
3 VĐV quần vợt Úc bị kết tội bán độ

Tổ chức giám sát Liêm chính quần vợt quốc tế (TIU) đã phát hiện ra 3 VĐV tennis Úc bị kết tội tham nhũng, theo Fairfax.