» 
 » 
40 học viên Việt được học bổng Chính phủ Úc

40 học viên Việt được học bổng Chính phủ Úc

Trong năm nay, 80 suất học bổng của Chính phủ Úc sẽ tiếp tục được cấp cho Việt Nam.