6 cách giục người khác nhanh lên trong tiếng Anh

6 cách giục người khác nhanh lên trong tiếng Anh

“Nhanh lên!” là câu chúng ta đều nghe và nói hằng ngày, vậy trong tiếng Anh sẽ diễn đạt như thế nào?