Từ vựng bài 1: 10 từ vựng tích cực để mô tả người
Từ vựng bài 1: 10 từ vựng tích cực để mô tả người

Video này sẽ giúp bạn phát âm và biểu thức để sử dụng từ ngữ trong bối cảnh giao tiếp. Hy vọng bạn có thể tìm thấy điều này hữu ích cho chính mình.