Các cụm từ chủ đề Kinh tế

Các cụm từ chủ đề Kinh tế

Nắm bắt được những cụm từ này, bạn có thể dễ dàng đạt điểm cao, nhất là phần thi nói hoặc viết, hiểu được nội dung của một bản tin kinh tế. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!