10 thành ngữ thông dụng với liên từ “AND”

10 thành ngữ thông dụng với liên từ “AND”

Đây là những thành ngữ được dùng khá phổ biến trong giao tiếp của người nước ngoài và thường có khả năng xuất hiện trong một số kỳ thi, trong đó có đề thi Đại học môn tiếng Anh với dạng câu hỏi trắc nghiệm.