Cập nhật danh sách tay nghề định cư dành cho sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Queensland năm 2018-19

Cập nhật danh sách tay nghề định cư dành cho sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Queensland năm 2018-19

02/07/2018, tiểu bang Queensland vừa cập nhật danh sách ngành nghề ưu tiên định cư và bắt đầu nhận EOI cho chương trình General Skilled Migration Program (GSM) tại bang này.