Những điều cần biết về khiếu nại tòa án di trú

Những điều cần biết về khiếu nại tòa án di trú

Bài viết sẽ giới thiệu về cách bạn có thể kiện lên tòa di trú để xin xem xét lại quyết định visa của bạn nếu không may bị từ chối và bạn không hài lòng với quyết định của visa.