Hội thảo các ngành nghề định cư cùng các vấn đề di trú Úc miễn phí với chuyên gia di trú Nguyễn Anh

Hội thảo các ngành nghề định cư cùng các vấn đề di trú Úc miễn phí với chuyên gia di trú Nguyễn Anh

Hàng ngày IEMC nhận được rất nhiều câu hỏi như học ngành nào có thể ở lại được? Ngành đang học cần điều kiện gì để ở lại? Ngành nào trong danh sách 457 bây giờ? hay 187? 189? 190 và các câu hỏi về di trú khác.