Những cách "than" mệt mỏi bằng tiếng anh

Những cách 'than' mệt mỏi bằng tiếng anh
Ảnh Internet


1- I'm really tired!: Tôi rất mệt!
2- I'm exhausted!: Tôi mệt lử rồi!
3- I’m dead!: Mệt chết đi được!
4- I’m dead to the world!: Mệt quá đi dỗi cả thế giới đây!
5- I’m beat, I can’t stay awake anymore: Tôi rất mệt. Tôi không thể thức được nữa
6- I'm so worn - out: Tôi đuối quá.
7- After all that work, I'm really pooped: Sau ngần đó việc, tôi quá mệt mỏi rồi.
8- I look so tired and washed out: Tôi nhìn mệt mỏi và phờ phạc hết sức.
9- My long day of work has finished me off: Cả ngày dài làm việc mệt rạc người.
10- My eyelids are heavy: Mí mắt mở ra được nữa rồi.
11- My bed is calling me: Giường đang vẫy gọi rồi.
12- My head is in need of a pillow: Đầu đang khẩn thiết cần một cái gối
13- I'm so tired i can scarcely breathe: Thở thôi cũng mệt
14- I'm ready to call it a day: Tôi kiệt sức rồi, nghỉ đây.


Trần Hoàng (Tổng Hợp)

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất