Công ty ôtô Holden thông báo ngày kết thúc sản xuất
Công ty ôtô Holden thông báo ngày kết thúc sản xuất

Hơn 3 năm sau khi tiết lộ kế hoạch ngừng sản xuất, công ty sản xuất ô tô Holden đã xác nhận 20/10/2017 sẽ là ngày đóng cửa.