Nói tiếng Anh kém, hướng dẫn viên khiến du khách nhảy bungee mất mạng chỉ bởi 1 từ

Nói tiếng Anh kém, hướng dẫn viên khiến du khách nhảy bungee mất mạng chỉ bởi 1 từ

Telegraph dẫn lời tòa án Tây Ban Nha cho biết "khả năng tiếng Anh kém" của người hướng dẫn nhảy bungee đã gây ra cái chết của nữ du khách mới 17 tuổi người Hà Lan.