Người phụ nữ bán bụi mặt trăng với giá 5,4 triệu đô từ sai lầm của NASA

Người phụ nữ bán bụi mặt trăng với giá 5,4 triệu đô từ sai lầm của NASA

Khi người phụ nữ này mua "bụi mặt trăng" mà NASA đã đặt không đúng chỗ với giá chỉ hơn 1.000 đô la, bà ấy không nghĩ rằng nó sẽ trị giá hàng triệu đô trong phiên đấu giá.