» 
Ông Bill Shorten kêu gọi trưng cầu dân ý cho nhiệm kỳ cố định 4 năm

Ông Bill Shorten kêu gọi trưng cầu dân ý cho nhiệm kỳ cố định 4 năm

Lãnh đạo phe đối lập Bill Shorten đang kêu gọi Thủ tướng Malcolm Turnbull ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý để áp dụng nhiệm kỳ cố định 4 năm cho Chính phủ liên bang, và ông nói rằng sự thay đổi sẽ khiến cho các nhà lãnh đạo quốc gia trở nên "táo bạo và kiên quyết hơn".