Tỷ giá đô Úc ngày 10/10/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 10/10/2017

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 10 tháng 10 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 30/9/2017 đến 9/10/2017

09/10 - 1 AUD = 17625.06 VND

08/10 - 1 AUD = 17670.76 VND

07/10 - 1 AUD = 17674.88 VND

06/10 - 1 AUD = 17674.88 VND

05/10 - 1 AUD = 17696.92 VND

04/10 - 1 AUD = 17856.63 VND


03/10 - 1 AUD = 17788.39 VND

02/10 - 1 AUD = 17781.43 VND

01/10 - 1 AUD = 17818.82 VND

30/09 - 1 AUD = 17825.81 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 10/10/2017

1 AUD = 0.775 USD

1 AUD = 0.660 EUR

1 AUD = 0.589 Bảng Anh

1 AUD = 1.096 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất