Tỷ giá đô Úc ngày 12/9/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 12/9/2017

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 12 tháng 9 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 2/9/2017 đến 11/9/2017

11/09 - 1 AUD = 18278.63 VND

10/09 - 1 AUD = 18299.24 VND

09/09 - 1 AUD = 18327.28 VND

08/09 - 1 AUD = 18327.28 VND

07/09 - 1 AUD = 18308.48 VND

06/09 - 1 AUD = 18197.03 VND


05/09 - 1 AUD = 18196.66 VND

04/09 - 1 AUD = 18059.28 VND

03/09 - 1 AUD = 18105.33 VND

02/09 - 1 AUD = 18132.78 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 12/9/2017

1 AUD = 0.804 USD

1 AUD = 0.671 EUR

1 AUD = 0.609 Bảng Anh

1 AUD = 1.106 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất