Tỷ giá đô Úc ngày 14/9/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 14/9/2017

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 14 tháng 9 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 4/9/2017 đến 13/9/2017

13/09 - 1 AUD = 18263.14 VND

12/09 - 1 AUD = 18224.77 VND

11/09 - 1 AUD = 18226.98 VND

10/09 - 1 AUD = 18299.24 VND

09/09 - 1 AUD = 18327.28 VND

08/09 - 1 AUD = 18327.28 VND


07/09 - 1 AUD = 18308.48 VND

06/09 - 1 AUD = 18197.03 VND

05/09 - 1 AUD = 18196.66 VND

04/09 - 1 AUD = 18059.28 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 14/9/2017

1 AUD = 0.801 USD

1 AUD = 0.670 EUR

1 AUD = 0.604 Bảng Anh

1 AUD = 1.102 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất