Tỷ giá đô Úc ngày 16/6/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 16/6/2017

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 16 tháng 6 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 6/6/2017 đến 15/6/2017

15/06 - 1 AUD = 17199.06 VND

14/06 - 1 AUD = 17222.55 VND

13/06 - 1 AUD = 17099.25 VND

12/06 - 1 AUD = 17122.58 VND

11/06 - 1 AUD = 17072.50 VND

10/06 - 1 AUD = 17121.49 VND


09/06 - 1 AUD = 17121.49 VND

08/06 - 1 AUD = 17078.75 VND

07/06 - 1 AUD = 17122.27 VND

06/06 - 1 AUD = 17055.37 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 16/6/2017

1 AUD = 0.757 USD

1 AUD = 0.680 EUR

1 AUD = 0.594 Bảng Anh

1 AUD = 1.053 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất