Tỷ giá đô Úc ngày 17/7/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 17/7/2017

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 17 tháng 7 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 7/7/2017 đến 16/7/2017

16/07 - 1 AUD = 17811.24 VND

15/07 - 1 AUD = 17811.24 VND

14/07 - 1 AUD = 17811.24 VND

13/07 - 1 AUD = 17576.83 VND

12/07 - 1 AUD = 17435.10 VND

11/07 - 1 AUD = 17342.04VND


10/07 - 1 AUD = 17271.96 VND

09/07 - 1 AUD = 17268.02 VND

08/07 - 1 AUD = 17293.01 VND

07/07 - 1 AUD = 17293.01 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 17/7/2017

1 AUD = 0.784 USD

1 AUD = 0.684 EUR

1 AUD = 0.599 Bảng Anh

1 AUD = 1.067 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất