Tỷ giá đô Úc ngày 21/4/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 21/4/2017

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 21 tháng 4 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 11/4/2017 đến 20/4/2017

20/04 - 1 AUD = 17079.94 VND

19/04 - 1 AUD = 17043.78 VND

18/04 - 1 AUD = 17124.60 VND

17/04 - 1 AUD = 17209.99 VND

16/04 - 1 AUD = 17247.15 VND

15/04 - 1 AUD = 17256.31 VND


14/04 - 1 AUD = 17256.31 VND

13/04 - 1 AUD = 17089.57 VND

12/04 - 1 AUD = 17099.64 VND

11/04 - 1 AUD = 17003.45 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 21/4/2017

1 AUD = 0.753 USD

1 AUD = 0.699 EUR

1 AUD = 0.587 Bảng Anh

1 AUD = 1.073 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất