Tỷ giá đô Úc ngày 3/1/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 3/1/2017

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 3 tháng 1 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 24/12/2016 đến 2/1/2017

02/01 - 1 AUD = 16352.34 VND

01/01 - 1 AUD = 16430.22 VND

31/12 - 1 AUD = 16425.47 VND

30/12 - 1 AUD = 16425.47 VND

29/12 - 1 AUD = 16497.17 VND

28/12 - 1 AUD = 16359.39 VND

27/12 - 1 AUD = 16366.57 VND

26/12 - 1 AUD = 16345.42 VND

25/12 - 1 AUD = 16338.04 VND

24/12 - 1 AUD = 16341.56 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây


Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 3/1/2017

1 AUD = 0.718 USD

1 AUD = 0.686 EUR


1 AUD = 0.584 Bảng Anh

1 AUD = 1.034 Đô la New Zealand

 

Các mệnh giá tiền đô Úc:

Tờ tiền 5 đô Úc

Đồng 10 đô Úc

Đồng 20 đô Úc

Đồng 50 đô Úc

Đồng 100 đô Úc

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất