Tỷ giá đô Úc ngày 6/1/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 6/1/2017

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 6 tháng 1 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 27/12/2016 đến 5/1/2017

05/01 - 1 AUD = 16523.83 VND

04/01 - 1 AUD = 16551.82 VND

03/01 - 1 AUD = 16450.16 VND

02/01 - 1 AUD = 16382.93 VND

01/01 - 1 AUD = 16430.22 VND

31/12 - 1 AUD = 16425.47 VND

30/12 - 1 AUD = 16425.47 VND

29/12 - 1 AUD = 16497.17 VND

28/12 - 1 AUD = 16359.39 VND

27/12 - 1 AUD = 16366.57 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây


Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 6/1/2017

1 AUD = 0.731 USD

1 AUD = 0.693 EUR


1 AUD = 0.593 Bảng Anh

1 AUD = 1.046 Đô la New Zealand

 

Các mệnh giá tiền đô Úc:

Tờ tiền 5 đô Úc

Đồng 10 đô Úc

Đồng 20 đô Úc

Đồng 50 đô Úc

Đồng 100 đô Úc

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất