» 
Ngứa mắt với người, Kangaroo lao vào tung 'liên hoàn cước'

Ngứa mắt với người, Kangaroo lao vào tung "liên hoàn cước"

Video trên cho thấy một con chuột túi hiếu chiến, gây sự với một thợ xây ở Úc.