Cúc họa mi đẹp ngây ngất những ngày Hà Nội giao mùa...
Cúc họa mi đẹp ngây ngất những ngày Hà Nội giao mùa...

Cuối tháng 11, đầu tháng 12... Thời điểm mà Hà Nội đẹp ngoạn mục, và cúc họa mi cũng đẹp ngoạn mục.