» 
Hà Nội đề xuất đúc tượng rùa vàng 10 tấn bên Hồ Gươm

Hà Nội đề xuất đúc tượng rùa vàng 10 tấn bên Hồ Gươm

Tượng rùa Hồ Gươm được đề xuất đúc bằng đồng nguyên chất và vàng, dài 2,5 m, cao 3,5 m, nặng khoảng 6-10 tấn.