» 
Việc bãi bỏ visa 457 sẽ làm giảm đáng kể số lượng lao động có tay nghề từ nước ngoài tới Úc

Việc bãi bỏ visa 457 sẽ làm giảm đáng kể số lượng lao động có tay nghề từ nước ngoài tới Úc

Các đề xuất bãi bỏ visa 457 của Chính phủ Úc có thể dẫn đến việc số người tới Úc mỗi năm giảm đi hàng chục ngàn người, theo một tuyên bố.