» 
Úc hủy ngày càng nhiều visa bảo hộ trong những năm gần đây

Úc hủy ngày càng nhiều visa bảo hộ trong những năm gần đây

Hàng trăm visa bảo hộ (protection visa) của Úc đã bị các quan chức nước này thu hồi trong 3 năm qua và tỷ lệ hủy bỏ đã không cho thấy dấu hiệu chậm lại.