• Bạn đã biết ăn táo đúng cách hay chưa?

    Bạn đã biết ăn táo đúng cách hay chưa?

    Bạn thường ăn táo bằng cách nào? Ăn cả vỏ hay sẽ gọt sạch vỏ trước khi ăn? Nhiều người không thích ăn vỏ táo vì lo sợ thuốc trừ sâu cũng như sự hiện diện của sáp bảo quản thực phẩm bên ngoài vỏ táo.