Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận trở lại hồ sơ đăng ký chương trình lao động kỳ nghỉ tại Úc

Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận trở lại hồ sơ đăng ký chương trình lao động kỳ nghỉ tại Úc

Theo đó, thông tin trên đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) thông báo. Địa chỉ cổng thông tin điện tử tại (http://laodongkynghi.dolab.gov.vn)

Được biết, năm nay chương trình sẽ tiếp nhận 200 hồ sơ của ứng viên chính thức và 150 hồ sơ của ứng viên dự bị (dự bị cho hồ sơ không đủ điều kiện cấp thư giới thiệu, công dân đăng ký đề nghị cấp thư giới thiệu nhưng không nộp hồ sơ và dự bị cho hồ sơ đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp thư giới thiệu nhưng bị phía Úc từ chối cấp thị thực).

Để biết thêm điều kiện tham gia chương trình này, công dân tham khảo tại website của Đại sứ quán Úc tại địa chỉ: http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/WorkAndHoliday.

Thông báo của Cục Quản lý lao động ngoài nước:

Sự cố kĩ thuật đã làm gián đoạn việc đăng ký đề nghị cấp Thư giới thiệu, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc mở lại cổng thông tin điện tử để ứng viên nhập thông tin cá nhân đề nghị cấp Thư giới thiệu tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ Australia trong năm tài khóa 2018 - 2019 của Australia, cụ thể như sau:


1. Tiếp nhận 200 hồ sơ của ứng viên chính thức và 150 hồ sơ của ứng viên dự bị (dự bị cho hồ sơ không đủ điều kiện cấp thư giới thiệu, công dân đăng ký đề nghị cấp Thư giới thiệu nhưng không nộp hồ sơ và dự bị cho hồ sơ đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp Thư giới thiệu nhưng bị phía Australia từ chối cấp thị thực).

2. Thời gian mở cổng thông tin điện tử tiếp nhận hồ sơ của công dân vào 10 giờ sáng, thứ ba ngày 13/11/2018.

3. Hồ sơ dự bị của ứng viên trong năm chương trình 2018-2019, sẽ không được chuyển tiếp sang năm tài khóa mới của Australia 2019-2020.

4. Để biết thêm điều kiện tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ, công dân tham khảo tại website của Đại sứ quán Australia: http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/WorkAndHolidayVisaSubclass462VN.html

Thư giới thiệu được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp là một thành phần hồ sơ để Đại Sứ quán Australia xem xét cấp thị thực Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ cho các ứng viên.

Song Ngư (Tổng hợp)
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất