Lệnh cấm nhập cảnh 3 năm vào Úc của Bộ Di trú là như thế nào?

Lệnh cấm nhập cảnh 3 năm vào Úc của Bộ Di trú là như thế nào?

Theo Di Trú Đào Nguyễn, lệnh cấm nhập cảnh vào Úc là giai đoạn cấm được áp dụng đối với một người, và sẽ không cho phép người đó quay trở lại Úc trong thời gian lên tới năm.

Một người sẽ bị áp dụng lệnh cấm nhập cảnh này nếu người đó vi phạm các điều kiện visa của mình, như dưới đây:

- Ở quá hạn visa Úc trong khoảng thời gian hơn 28 ngày

- Bị hủy visa Úc vì các lý do dưới đây:

• Vi phạm điều kiện visa, ví dụ như làm việc trong khi visa không cho phép đi làm

• Cung cấp giấy tờ giả mạo hoặc thông tin sai cho Bộ Di trú

• Có visa du học sinh nhưng không ghi danh học hợp lệ, vi phạm điều kiện visa khác, hoặc bị phát hiện không thực sự là học sinh/sinh viên

• Có visa du lịch nhưng bị phát hiện không ở tại Úc như là du khách thực sự.

• Bị coi là hiểm họa đối với sức khỏe, an toàn, trật tự của cộng đồng Úc

• Bị kết án tội theo pháp luật Liên bang, hoặc pháp luật Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ Úc


- Rời khỏi Úc khi sống bất hợp pháp

- Rời khỏi Úc khi đang giữ bridging visa C,D,E được cấp sau khi visa chính quy hết hạn 28 ngày.

Lệnh cấm nhập cảnh Úc đa số được áp dụng đối với các loại đơn xin visa tạm thời như du lịch, du học, lao động, và nó sẽ không ngăn cản việc bạn xin visa thường trú. Tuy nhiên, trong tương lai nếu bạn muốn xin visa thì Bộ Di trú có thể xét duyệt khó khăn hơn khi xem lịch sử di trú của bạn để đưa ra các quyết định cấp visa.

Lệnh cấm nhập cảnh Úc không thể được xóa bỏ. Nếu bạn xin cấp visa tạm thời và bị cấm nhập cảnh thì bạn có thể yêu cầu xin miễn việc cấm nhập cảnh đó. Bạn phải viết đơn giải trình cho Bộ Di trú và đưa ra lý do tại sao bạn cho rằng lệnh cấm nhập cảnh nên được miễn trừ, và có thể nộp đơn giải trình để yêu cầu xin miễn lệnh cấm nhập cảnh vào thời điểm nộp đơn xin visa hoặc sau khi nộp đơn nhưng chưa có quyết định.

Đơn yêu cầu sẽ chỉ được xem xét nếu bạn có thể chứng minh có những hoàn cảnh đáng thông cảm hoặc có tính thuyết phục. Bộ Di trú phải bị thuyết phục và đồng ý cấp visa trước khi thời hạn cấm nhập cảnh kết thúc, nếu không thì đơn xin visa của bạn sẽ bị từ chối. Những điều này ảnh hưởng đến lợi ích của một công dân hay thường trú nhân Úc hay công dân New Zealand đủ điều kiện.

Nếu lệnh cấm nhập cảnh Úc được miễn cho đơn xin visa này, thì bạn vẫn cần phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khác của visa bao gồm các yêu cầu về sức khỏe và tính cách để được cấp visa.

Nếu bạn tuân thủ các điều kiện của visa của mình và không ở quá hạn visa, bạn sẽ không bị cấm nhập cảnh.

Nếu bạn giữ visa có hiệu lực trong khi ở Úc thì lệnh cấm nhập cảnh sẽ không bị áp dụng. Nếu bạn đã có hoặc có visa Bridging visa C, D hoặc E được cấp sau khi hết hạn visa chính (ví dụ như visa sinh viên hay du lịch) hơn 28 ngày thì lệnh cấm nhập cảnh 3 năm có thể bị áp dụng.

www.ditrudaonguyen.com – MARN 1681367

Theo Di trú Đào Nguyễn
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất