Những thay đổi của visa TSS từ tháng 3/2018

Những thay đổi của visa TSS từ tháng 3/2018

Bộ Nội vụ Úc đã làm rõ những thay đổi về chương trình visa tạm thời diện tay nghề, có hiệu lực từ tháng 3/2018.

Những thay đổi liên quan đến các đơn xin mới visa TSS ( Temporary Skilled Shortage), có thời hạn 2 năm hoặc 4 năm, thay thế cho visa 457 từ ngày 19/3. Chúng không ảnh hưởng tới hầu hết các đơn xin cấp visa 457.

Trong những tuần tới, dự kiến là danh sách tay nghề định cư (skilled occupations list) sẽ có thay đổi và có thể những nghề nghiệp mở rộng sẽ có sẵn cho những nhà tuyển dụng tại các khu vực có chương trình thị thực nhất định.

Phát ngôn viên của DHA giải thích rằng những đơn đề cử visa 457 mà không đi kèm đơn xin cấp visa có liên quan sẽ bị hủy và lệ phí đề cử sẽ được hoàn trả.

Những người xin visa TSS mới sẽ cần ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong nghề. Điều này có nghĩa là những sinh viên ít có khả năng nhận được visa ngay sau khi tốt nghiệp.

Visa Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) và Employer Nomination Scheme cũng có những thay đổi. Những người có khả năng được cấp visa này cần phải có 3 năm kinh nghiệm trong nghề mà họ được bảo lãnh.


Những visa ngắn hạn sẽ có thời hạn trong 2 năm, trong khi đó những visa trung hạn sẽ được kéo dài tới 4 năm. Xu hướng visa ngắn hạn sẽ không cung cấp con đường cư trú lâu dài.

Khi hoàn thành mẫu đơn đề cử, người sử dụng lao động sẽ phải chọn khoảng thời gian làm việc thích hợp xem xin visa TSS trong 2 năm hay 4 năm.

Cũng có một điều kiện mới cho những người sở hữu visa TSS, người muốn thay đổi nghề mà thị thực của họ có liên quan. Nó sẽ thuộc về người sở hữu visa chứ không phải là người sử dụng lao động - sẽ chịu trách nhiệm về việc đề cử và thị thực mới được chấp thuận.

Đối với các chủ lao động, hạng mục Kiểm tra thị trường lao động (LMT) là bắt buộc đối với tất cả các đơn xin visa TSS, trừ khi tham gia vào nghĩa vụ thương mại quốc tế. Điều này có nghĩa là cần ít nhất 2 bộ hồ sơ viết bằng tiếng Anh trong vòng ít nhất là 21 ngày nhưng không quá 6 tháng trước khi đệ trình xin visa.

Những hồ sơ này cần làm rõ tên chức vụ, mô tả công việc và đưa ra mức lương nếu thấp hơn ngưỡng thu nhập cao.

Bảo Linh/Báo Úc (theo australiaforum)
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất