• Du học sinh chia sẻ 7 kỳ vọng và thực tế khi đi du học Úc

    Du học sinh chia sẻ 7 kỳ vọng và thực tế khi đi du học Úc

    Nhiều du học sinh trước khi đi du học Úc đã kỳ vọng cuộc sống ở Úc sẽ tốt hơn ở đất nước mình, cơ sở vật chất tốt hơn, giao thông thuận tiện hơn, giáo dục tiên tiến hơn,… Thế nhưng thực tế cuộc sống du học ở Úc như thế nào? Hãy cùng nghe bạn du học sinh này chia sẻ.