Tỷ giá đô Úc ngày 11/2/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 11/2/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 11 tháng 2 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 1/2/2019 đến 10/2/2019

10/02 - 1 AUD = 16455.62 VND

09/02 - 1 AUD = 16455.62 VND

08/02 - 1 AUD = 16507.43 VND

07/02 - 1 AUD = 16469.94 VND

06/02 - 1 AUD = 16506.25 VND

05/02 - 1 AUD = 16803.28 VND


04/02 - 1 AUD = 16754.87 VND

03/02 - 1 AUD = 16818.38 VND

02/02 - 1 AUD = 16830.09 VND

01/02 - 1 AUD = 16830.09 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 11/2/2019

1 AUD = 0.708 USD

1 AUD = 0.625 EUR

1 AUD = 0.547 Bảng Anh

1 AUD = 1.051 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất