Tỷ giá đô Úc ngày 12/8/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 12/8/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 2/8/2019 đến 11/8/2019

11/08 - 1 AUD = 15752.73 VND

10/08 - 1 AUD = 15752.73 VND

09/08 - 1 AUD = 15752.73 VND

08/08 - 1 AUD = 15807.98 VND

07/08 - 1 AUD = 15693.93 VND

06/08 - 1 AUD = 15689.36 VND


05/08 - 1 AUD = 15698.39 VND

04/08 - 1 AUD = 15766.75 VND

03/08 - 1 AUD = 15785.94 VND

02/08 - 1 AUD = 15785.94 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 12/8/2019

1 AUD = 0.678 USD

1 AUD = 0.600 EUR

1 AUD = 0.563 Bảng Anh

1 AUD = 1.049 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất