Tỷ giá đô Úc ngày 13/2/2018

Tỷ giá đô Úc ngày 13/2/2018

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 13 tháng 2 năm 2018

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 3/2/2018 đến 12/2/2018

12/02 - 1 AUD = 17789.35 VND

11/02 - 1 AUD = 17723.39 VND

10/02 - 1 AUD = 17723.39 VND

09/02 - 1 AUD = 17723.39 VND

08/02 - 1 AUD = 17679.54 VND

07/02 - 1 AUD = 17741.80 VND


06/02 - 1 AUD = 17921.20 VND

05/02 - 1 AUD = 17880.55 VND

04/02 - 1 AUD = 17948.15 VND

03/02 - 1 AUD = 18026.51 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 13/2/2018

1 AUD = 0.783 USD

1 AUD = 0.639 EUR

1 AUD = 0.567 Bảng Anh

1 AUD = 1.081 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất