Tỷ giá đô Úc ngày 13/8/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 13/8/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 13 tháng 8 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 3/8/2019 đến 12/8/2019

12/08 - 1 AUD = 15666.80 VND

11/08 - 1 AUD = 15739.91 VND

10/08 - 1 AUD = 15752.73 VND

09/08 - 1 AUD = 15752.73 VND

08/08 - 1 AUD = 15807.98 VND

07/08 - 1 AUD = 15693.93 VND


06/08 - 1 AUD = 15689.36 VND

05/08 - 1 AUD = 15698.39 VND

04/08 - 1 AUD = 15766.75 VND

03/08 - 1 AUD = 15785.94 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 13/8/2019

1 AUD = 0.675 USD

1 AUD = 0.604 EUR

1 AUD = 0.559 Bảng Anh

1 AUD = 1.047 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất