Tỷ giá đô Úc ngày 14/5/2018

Tỷ giá đô Úc ngày 14/5/2018

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 14 tháng 5 năm 2018

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 4/5/2018 đến 13/5/2018

13/05 - 1 AUD = 17182.09 VND

12/05 - 1 AUD = 17182.09 VND

11/05 - 1 AUD = 17182.09 VND

10/05 - 1 AUD = 17139.41 VND

09/05 - 1 AUD = 16987.16 VND

08/05 - 1 AUD = 16969.22 VND


07/05 - 1 AUD = 17117.29 VND

06/05 - 1 AUD = 17132.75 VND

05/05 - 1 AUD = 17170.22 VND

04/05 - 1 AUD = 17170.22 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 14/5/2018

1 AUD = 0.754 USD

1 AUD = 0.631 EUR

1 AUD = 0.557 Bảng Anh

1 AUD = 1.082 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục