Tỷ giá đô Úc ngày 14/8/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 14/8/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 14 tháng 8 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 4/8/2019 đến 13/8/2019

13/08 - 1 AUD = 15688.70 VND

12/08 - 1 AUD = 15677.71 VND

11/08 - 1 AUD = 15739.91 VND

10/08 - 1 AUD = 15752.73 VND

09/08 - 1 AUD = 15752.73 VND

08/08 - 1 AUD = 15807.98 VND


07/08 - 1 AUD = 15693.93 VND

06/08 - 1 AUD = 15689.36 VND

05/08 - 1 AUD = 15698.39 VND

04/08 - 1 AUD = 15766.75 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 14/8/2019

1 AUD = 0.676 USD

1 AUD = 0.603 EUR

1 AUD = 0.560 Bảng Anh

1 AUD = 1.051 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất