Tỷ giá đô Úc ngày 15/2/2018

Tỷ giá đô Úc ngày 15/2/2018

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 15 tháng 2 năm 2018

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 5/2/2018 đến 14/2/2018

14/02 - 1 AUD = 17857.76 VND

13/02 - 1 AUD = 17843.72 VND

12/02 - 1 AUD = 17843.89 VND

11/02 - 1 AUD = 17723.39 VND

10/02 - 1 AUD = 17723.39 VND

09/02 - 1 AUD = 17723.39 VND


08/02 - 1 AUD = 17679.54 VND

07/02 - 1 AUD = 17741.80 VND

06/02 - 1 AUD = 17921.20 VND

05/02 - 1 AUD = 17880.55 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 15/2/2018

1 AUD = 0.786 USD

1 AUD = 0.635 EUR

1 AUD = 0.565 Bảng Anh

1 AUD = 1.073 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất