Tỷ giá đô Úc ngày 18/5/2018

Tỷ giá đô Úc ngày 18/5/2018

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 18 tháng 5 năm 2018

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 8/5/2018 đến 17/5/2018

17/05 - 1 AUD = 17130.82 VND

16/05 - 1 AUD = 17122.12 VND

15/05 - 1 AUD = 17011.88 VND

14/05 - 1 AUD = 17136.40 VND

13/05 - 1 AUD = 17198.97 VND

12/05 - 1 AUD = 17182.09 VND


11/05 - 1 AUD = 17182.09 VND

10/05 - 1 AUD = 17139.41 VND

09/05 - 1 AUD = 16987.16 VND

08/05 - 1 AUD = 16969.22 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 18/5/2018

1 AUD = 0.751 USD

1 AUD = 0.636 EUR

1 AUD = 0.556 Bảng Anh

1 AUD = 1.090 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất