Tỷ giá đô Úc ngày 2/8/2018

Tỷ giá đô Úc ngày 2/8/2018

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 2 tháng 8 năm 2018

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 23/7/2018 đến 1/8/2018

01/08 - 1 AUD = 17263.62 VND

31/07 - 1 AUD = 17276.43 VND

30/07 - 1 AUD = 17234.86 VND

29/07 - 1 AUD = 17194.67 VND

28/07 - 1 AUD = 17206.13 VND

27/07 - 1 AUD = 17206.13 VND


26/07 - 1 AUD = 17104.58 VND

25/07 - 1 AUD = 17323.33 VND

24/07 - 1 AUD = 17273.20 VND

23/07 - 1 AUD = 17134.00 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 2/8/2018

1 AUD = 0.741 USD

1 AUD = 0.634 EUR

1 AUD = 0.564 Bảng Anh

1 AUD = 1.089 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất