Tỷ giá đô Úc ngày 25/5/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 25/5/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 25 tháng 5 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 15/5/2019 đến 24/5/2019

24/05 - 1 AUD = 16148.89 VND

23/05 - 1 AUD = 16142.03 VND

22/05 - 1 AUD = 16097.44 VND

21/05 - 1 AUD = 16104.85 VND

20/05 - 1 AUD = 16203.11 VND

19/05 - 1 AUD = 16140.55 VND

18/05 - 1 AUD = 16051.94 VND

17/05 - 1 AUD = 16051.94 VND

16/05 - 1 AUD = 16064.08 VND

15/05 - 1 AUD = 16161.44 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 25/5/2019

1 AUD = 0.691 USD

1 AUD = 0.617 EUR

1 AUD = 0.544 Bảng Anh

1 AUD = 1.055 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất