Tỷ giá đô Úc ngày 6/1/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 6/1/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 6 tháng 1 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 27/12/2018 đến 5/1/2019

05/01 - 1 AUD = 16519.83 VND

04/01 - 1 AUD = 16519.83 VND

03/01 - 1 AUD = 16267.26 VND

02/01 - 1 AUD = 16045.58 VND

01/01 - 1 AUD = 16348.67 VND

31/12 - 1 AUD = 16328.75 VND


30/12 - 1 AUD = 16340.61 VND

29/12 - 1 AUD = 16338.88 VND

28/12 - 1 AUD = 16338.88 VND

27/12 - 1 AUD = 16334.31 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 6/1/2019

1 AUD = 0.711 USD

1 AUD = 0.624 EUR

1 AUD = 0.559 Bảng Anh

1 AUD = 1.056 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất