Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 8 tháng 1 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 29/12/2018 đến 7/1/2019

07/01 - 1 AUD = 16545.32 VND

06/01 - 1 AUD = 16519.24 VND

05/01 - 1 AUD = 16508.78 VND

04/01 - 1 AUD = 16519.83 VND

03/01 - 1 AUD = 16267.26 VND

02/01 - 1 AUD = 16045.58 VND


01/01 - 1 AUD = 16348.67 VND

31/12 - 1 AUD = 16328.75 VND

30/12 - 1 AUD = 16340.61 VND

29/12 - 1 AUD = 16338.88 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 8/1/2019

1 AUD = 0.712 USD

1 AUD = 0.621 EUR

1 AUD = 0.558 Bảng Anh

1 AUD = 1.055 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất