Ứng cử viên gốc Việt và thành quả đắc cử vào Thượng viện trong kỳ bầu cử tiểu bang Victoria

Ứng cử viên gốc Việt và thành quả đắc cử vào Thượng viện trong kỳ bầu cử tiểu bang Victoria

Được biết, ông Dũng là 1 trong 5 người trúng cử vào Hội đồng Lập Pháp (Legislative Council) cho đơn vị South Eastern Metropolitan Region, nơi có 507.900 cử tri, trong đó cử tri gốc Việt trên dưới 35.000 người.

Trong kỳ bầu cử, ông Dũng được 829 phiếu nhưng đắc cử nhờ phiếu nhường, trong khi ông Gavin Wayne Jennings (Lao Động) được 214.730 phiếu, và người về nhì là ông Gordon Rich-Phillips được 124.909 phiếu.

Thông tin cho biết, tranh cử cho Western Metropolitan Region (Thượng viện) có 492.741 cử tri, bà Hương Trương (Đảng Xanh) đã không còn giữ được ghế sau khi trước đó được tiến cử thay cho bà Colleen Hartland nghỉ hưu.

Theo đó, bà Hương được 38.079 phiếu, sau Cesar Melhem (Lao Động) được 209.635 phiếu, Bernie Finn (Tự Do) được 96.858 phiếu.

Trước đó, trong kỳ bầu cử 2014, bà Hương được 642 phiếu trong khi bà Hartland được 43.074 phiếu.

Trong khi đó, tranh ghế trong Hạ viện (Legislative Assembly) cho đơn vị St Albans có 46.678 cử tri (bao gồm Kellor Downs, St Albans, Sunshine, Sunshine North, Albion và Ardeer) ông Trung Lưu (Tự Do) được 10.475 phiếu, thua Natalie Suleyman (Lao Động) được 26.326 phiếu.


Tại đơn vị Richmond (Hạ viện) với 54.680 cử tri, người đắc cử là Richard Wynne (Lao Động) được 19.705 phiếu. Ứng cử viên gốc Việt ra tranh với tư cách độc lập là Kevin Quốc Trần được 2.698 phiếu.

Tại đơn vị Werribee (Hạ viện) có 46.282 cử tri, ứng cử viên độc lập gốc Việt Thanh Nga Ly được 346 phiếu, thua Tim Pallas (Lao Động) được 17.539 phiếu. Đơn vị này bao gồm Cocoroc, Mambourin, Quandong, Werribee, Werribee South, Wyndham Vale, và một phần của Eynesbury, Hoppers Crossing và Little River.

Còn tại đơn vị Keysborough (Hạ viện) có 45.327 cử tri, ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử với tư cách độc lập là Hung Vo được 2.401 phiếu, thua người đắc cử là Martin Pakula (Lao động) được 20.800 phiếu.

Theo Census 2016, dân số của tiểu bang Victoria là 5.926.624 người, trong đó người nói tiếng Việt chiếm 1,7% hay 103.430 người. Trên cả nước Úc có 277.400 người Việt, chiếm 1,2% dân số.

Được biết, Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng là người Úc gốc Việt thứ ba đắc cử vào Thượng nghị sĩ tiểu bang.

Trước đó, người đầu tiên là ông Sang Minh Nguyễn, thuộc đảng Lao động, làm Thượng Nghị sĩ đơn vị Western Metropolitan Region trong 2 nhiệm kỳ (1996-2006). Người thứ nhì là Thượng nghị sĩ đương nhiệm Ngô Tùng ở Nam Úc, cũng thuộc Lao Động, đắc cử năm 2014.

Song Ngư (Tổng hợp)
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất