» 
Những điều cần biết về visa lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Úc (Work and Holiday visa - subclass 462)

Những điều cần biết về visa lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Úc (Work and Holiday visa - subclass 462)

Visa Úc 462 là visa dành cho thanh niên các nước ký kết chương trình chung Work and Holiday với Úc, qua đó Úc cho phép các thanh niên này sang du lịch kết hợp làm việc trong thời gian 1 năm.